TIẾT 37- HỒI HƯƠNG NGẪU ....

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thân (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:21' 21-10-2012
Dung lượng: 1.4 MB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích: 0 người
Tiên học lễ. Hậu học văn
Trường THCS Nguyễn Thiện Thuật
Giáo viên : Lê Văn Bảy

các Thầy giáo, cô giáo
Và Các em học sinh.

KIỂM TRA BÀI CŨ
? Đọc thuộc lòng và diễn cảm bài thơ “Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh” của Lí Bạch.(Bản phiên âm và dịch thơ )
? Phân tích hai câu thơ cuối bài thơ " Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh" ?
Môn : ngữ văn 7

Người dạy: Lê Văn Bảy
Trường THCS Nguyễn Thiện Thuật
I. Do?c va` ti`m hi?u chung
1. Tác giả.
Tiết 37 - Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê
(Hồi hương ngẫu thư) -Hạ Tri Chương-
Hạ Tri Chương
(659 - 744)
( 659 - 744)
Quê: Vĩnh Hưng, Việt Châu ( Chiết Giang, TQ)
Năm 695 đỗ tiến sĩ, làm quan trên 50 năm ở Trường An.
- Ông để lại cho đời hơn 20 bài thơ, trong đó có hai bài thơ " Hồi hương ngẫu thư"
2. Tìm hiểu chung về văn bản
a. Đọc và chú thích.
I. Do?c va` ti`m hi?u chung
1. Tác giả.
Tiết 37 - Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê
(Hồi hương ngẫu thư) -Hạ Tri Chương-
( 659 - 744)
Quê: Vĩnh Hưng, Việt Châu ( Chiết Giang, TQ)
Năm 695 đỗ tiến sĩ, làm quan trên 50 năm ở Trường An.
- Ông để lại cho đời hơn 20 bài thơ, trong đó có hai bài thơ " Hồi hương ngẫu thư"
2. Tìm hiểu chung về văn bản
a. Đọc và chú thích.
Hướng dẫn đọc

* Phần phiên âm: nhịp 4/3, riêng câu 4 nhịp 2/5.
- Câu 1, 2 giọng chậm, buồn
- Câu 3: giọng hơi ngạc nhiên
- Câu 4: giọng hỏi, cao hơn và nhấn mạnh thêm.
* Phần dịch thơ: chú ý nhịp ngắt ở các câu trong 2 bài khác nhau khá nhiều
Bài 1:
Câu 1: nhịp 3/3
Câu 2: nhịp 4/4
Câu 3: nhịp 3/1/2
Câu 4: nhịp 2/4/2
Bài 2:
Câu 1: nhịp 2/4
Câu 2: nhịp 4/4
Câu 3: nhịp 2/4
Câu 4: nhịp 2/1/3/2
I. Đọc va` ti`m hiểu chung.
Phiên âm
Thiếu tiểu li gia, lão đại hồi,
Hương âm vô cải, mấn mao tồi.
Nhi đồng tương kiến, bất tương thức
Tiếu vấn: Khách tòng hà xứ lai?
Dịch nghĩa
Rời nhà từ lúc còn trẻ, già mới quay về,
Giọng quê không đổi, nhưng tóc mai
đã rụng.
Trẻ con gặp mặt, không quen biết,
Cười hỏi: Khách ở nơi nào đến?
Trẻ đi, già trở lại nhà,
Giọng quê không đổi, sương pha mái đầu.
Gặp nhau mà chẳng biết nhau
Trẻ cười hỏi: Khách từ đâu đến làng?
(Trần Trọng San dịch, trong Thơ Đường, tập I
Bắc Đẩu, Sài Gòn, 1966)
1. Tác giả:
2. Ti`m hiờ?u chung vờ` van ba?n
- Dịch không sát nghĩa từ : " bất tương thức"
- Mất từ: " tiếu"
Dịch thơ
Khi đi trẻ, lúc về già
Giọng quê vẫn thế, tóc đà khác bao.
Trẻ con nhìn lạ không chào
Hỏi rằng: Khách ở chốn nào lại chơi?
( Phạm Sĩ Vĩ dịch, trong Thơ Đường, tập I
NXB Văn học, Hà Nội, 1987)
--- -----------------
------------
---------------------
------------
----------------
-----------
---------------------------
- Dịch chưa sát nghĩa : "mấn mao tồi"
- Mất từ: "nhi đồng"
---------------------
------------
-------------------
Tiết 37 - Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê
(Hồi hương ngẫu thư) -Hạ Tri Chương-
a. Đọc và chú thích.
I. Đọc va` ti`m hiểu chung.
1. Tác giả:
2. Ti`m hiờ?u chung vờ` van ba?n
a Do?c va` chu? thi?ch.
Tiết 37 - Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê
(Hồi hương ngẫu thư) -Hạ Tri Chương-
Ngẫu thư (ngẫu nhiên viết),: NgÉu nhiªn viÕt nh©n buæi míi vÒ quª chø ́ không phải tình cảm bộc lộ một cách ngẫu nhiên.


I. Đọc va` ti`m hiểu chung.
1. Tác giả:
2. Ti`m hiờ?u chung vờ` van ba?n.
a Do?c va` chu? thi?ch.
Tiết 37 - Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê
(Hồi hương ngẫu thư) -Hạ Tri Chương-
b, Tác phẩm.
- Hoàn cảnh sáng tác: khi tác giả mới đặt chân về quê sau 50 năm xa cách.
- Phương thức:
Biểu cảm cảm thông qua miêu tả và tự sự
Thể thơ:
+ Nguyên tác: Thất ngôn tứ tuyệt.
+ Dịch thơ : Lục bát.
Phiên âm
Thiếu tiểu li gia, lão đại hồi,
Hương âm vô cải, mấn mao tồi.
Nhi đồng tương kiến, bất tương thức
Tiếu vấn: Khách tòng hà xứ lai?
Dịch thơ
Khi đi trẻ, lúc về già
Giọng quê vẫn thế, tóc đà khác bao.
Trẻ con nhìn lạ không chào
Hỏi rằng: Khách ở chốn nào lại chơi?
(Phạm Sĩ Vĩ dịch, trong Thơ Đường, tập I
NXB Văn học, Hà Nội, 1987)

Khi đi trẻ, lúc về già
Giọng quê vẫn thế, tóc đà khác bao.
Trẻ con nhìn lạ không chào
Hỏi rằng: Khách ở chốn nào lại chơi?
( Phạm Sĩ Vĩ dịch, trong Thơ Đường, tập I
NXB Văn học, Hà Nội, 1987)
I. Đọc va` ti`m hiểu chung.
1. Tác giả:
2. Ti`m hiờ?u chung vờ` van ba?n.
a Do?c va` chu? thi?ch.
Tiết 37 - Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê
(Hồi hương ngẫu thư) -Hạ Tri Chương-
b, Tác phẩm.
- Hoàn cảnh sáng tác: khi tác giả mới đặt chân về quê sau hơn 50 năm xa cách.
- Phương thức:
Biểu cảm cảm thông qua miêu tả và tự sự
Thể thơ:
+ Nguyên tác: Thất ngôn tứ tuyệt.
+ Dịch thơ : Lục bát.
- Bố cục : 2 phần
II. Phân tích
I. Đọc va` ti`m hiểu chung.
1. Tác giả:
2. Ti`m hiờ?u chung vờ` van ba?n.
Tiết 37 - Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê
(Hồi hương ngẫu thư) -Hạ Tri Chương-
2. Ti`m hiờ?u chung vờ` van ba?n.
a. Đọc và chú thích.
b. Tác phẩm.
II. Phân tích.
1. Hai câu thơ đầu.
Thiếu tiểu li gia, lão đại hồi,
Hương âm vô cải, mấn mao tồi
(Rời nhà từ lúc còn trẻ, già mới quay về,
Giọng quê không đổi, nhưng tóc mai đã rụng.)
- Phương thức kể, tả
Sự thay đổi : vóc dáng, tuổi tác, mái tóc
 Không đổi : giọng nói quê hương
Khái quát ngắn gọn quãng thời gian xa quê làm quan đã làm đổi thay vóc người, tuổi tác nhưng giọng nói quê hương không đổi.
* Tình cảm gắn bó sâu nặng và bền chặt của tác giả đối với quê hương.
, phép đối ( tiểu đối )
Giọng quê không đổi:
+ Nghĩa thực: tiếng nói, giọng nói quê hương không thay đổi.
+ Nghĩa tượng trưng:là chất quê, hồn quê trong sắc điệu tiếng nói của con người tác giả không thay đổi.
- Thiếu tieồu > < laừo đại; li > < hồi - Hương âm vô cải >< mấn mao tồi
=> Con người thủy chung gắn bó với quê hương.
2. Hai câu sau.
I. Đọc va` ti`m hiểu chung.
1. Tác giả:
2. Ti`m hiờ?u chung vờ` van ba?n.
Tiết 37 - Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê
(Hồi hương ngẫu thư) -Hạ Tri Chương-
2. Ti`m hiờ?u chung vờ` van ba?n.
a. Đọc và chú thích.
b. Tác phẩm.
II. Phân tích.
1. Hai câu đầu.
2. Hai câu sau.
Nhi đồng tương kiến, bất tương thức,
Tiếu vấn : Khách tòng hà xứ lai?
( Trẻ con gặp mặt không quen biết,
Cười hỏi : Khách ở nơi nào đến ?
- GÆp bän trÎ kh«ng quen biÕt c­êi hái.
- Bän trÎ hån nhiªn, hiÕu kh¸ch khi gÆp ng­êi l¹.
- Tnh hung bt ng, cu hi tu t, nhng thp thong ging iƯu bi hi.
-Tm trng ngc nhin, bt ng -> bun tđi, ngm ngi, chua xt khi b coi l khch l ngay chnh trn qu hng mnh.
I. Đọc va` ti`m hiểu chung.
1. Tác giả:
2. Ti`m hiờ?u chung vờ` van ba?n.
Tiết 37 - Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê
(Hồi hương ngẫu thư) -Hạ Tri Chương-
2. Ti`m hiờ?u chung vờ` van ba?n.
a. Đọc và chú thích.
b. Tác phẩm.
II. Phân tích.
1. Hai câu thơ đầu.
2. Hai câu thơ sau.
Nhi đồng tương kiến, bất tương thức
Tiếu vấn : Khách tòng hà xứ lai ?
( Trẻ con gặp mặt không quen biết,
Cười hỏi : Khách ở nơi nào đến ?
-Tm trng ngc nhin, bt ng -> bun tđi, ngm ngi, chua xt khi b coi l khch l ngay chnh trn qu hng mnh.
- Tnh hung bt ng, cu hi tu t, nhng thp thong giong iƯu bi hi.
* T×nh quª thËt s©u s¾c.
I. Đọc va` ti`m hiểu chung.
1. Tác giả:
2. Ti`m hiờ?u chung vờ` van ba?n.
Tiết 37 - Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê
(Hồi hương ngẫu thư) -Hạ Tri Chương-
2. Ti`m hiờ?u chung vờ` van ba?n.
a. Đọc và chú thích.
b. Tác phẩm.
II. Phân tích.
1. Hai câu thơ đầu.
2. Hai câu thơ sau.
III. Tổng kết
1. Nghệ thuật.
2. Nội dung.
Sử dụng phép đối, tạo tình huống bất ngờ.
Giong thơ vừa hóm hỉnh vừa ngậm ngùi.
Biểu cảm thông qua miêu tả, tự sự.
Thể hiện tình yêu quê hương chân thành, sâu sắc của tác giả khi vừa về quê nhà.
* Ghi nhớ ( SGK )
Ghi nhớ:
Bài thơ biểu hiện một cách chân thực mà sâu sắc, hóm hỉnh mà ngậm ngùi tình yêu quê hương thắm thiết của một người sống xa quê lâu ngày, trong khoảnh khắc vừa mới đặt chân trở về quê cũ.
I. Đọc va` ti`m hiểu chung.
1. Tác giả:
2. Ti`m hiờ?u chung vờ` van ba?n.
Tiết 37 - Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê
(Hồi hương ngẫu thư) -Hạ Tri Chương-
2. Ti`m hiờ?u chung vờ` van ba?n.
a. Đọc và chú thích.
b. Tác phẩm.
II. Phân tích.
1. Hai câu thơ đầu.
2. Hai câu thơ sau.
III. Tổng kết
1. Nghệ thuật.
2. Nội dung.
* Ghi nhớ ( SGK )
IV. Luyện tập
Câu 1: Bài thơ "Hồi hương ngẫu thư" được tác giả viết trong hoàn cảnh nào?
A. Mới rời quê ra đi
B. Xa nhà xa quê đã lâu.
C. Xa quê rất lâu nay mới trở về.
D. Sống ở ngay quê nhà.
Câu 2: Tâm trạng của tác giả trong bài thơ là gì?
A. Vui mừng, háo hức khi trở về quê.
B. Buồn thương trước cảnh quê
hương nhiều đổi thay.
C. Ngậm ngùi, hẫng hụt khi trở thành khách lạ giữa quê hương.
D. Đau đớn, luyến tiếc khi phải xa chốn kinh thành .
So sánh điểm giống nhau và khác nhau về chủ đề và phương thức biểu đạt của hai bài thơ: "Tĩnh dạ tứ" và "Hồi hương ngẫu thư".
1. Bài tập 2
a, Giống nhau:
- Chủ đề: tình yêu quê hương sâu nặng .
- Phương thức biểu đạt: biểu cảm .
b, Khác nhau
- Cách thức thể hiện chủ đề :
+ Bài "Tĩnh dạ tứ": từ nơi xa nghĩ về quê hương.
+ Bài "Hồi hương ngẫu thư": từ quê hương nghĩ về quê hương .
- Phương thức biểu cảm :
+ Bài "Tĩnh dạ tứ": biểu cảm trực tiếp .
+ Bài " Hồi hương ngẫu thư": biểu cảm gián tiếp .
I. Đọc va` ti`m hiểu chung.
1. Tác giả:
2. Ti`m hiờ?u chung vờ` van ba?n.
Tiết 37 - Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê
(Hồi hương ngẫu thư) -Hạ Tri Chương-
2. Ti`m hiờ?u chung vờ` van ba?n.
a. Đọc và chú thích.
b. Tác phẩm.
II. Phân tích.
1. Hai câu thơ đầu.
2. Hai câu thơ sau.
III. Tổng kết
1. Nghệ thuật.
2. Nội dung.
* Ghi nhớ ( SGK )
IV. Luyện tập
Hướng dẫn về nhà:
- Học thuộc lòng bài thơ.
- Viết đoạn văn phát biểu cảm nghĩ của em về quê hương.
- Soạn bài: "Bài ca nhà tranh bị gió thu phá" (Đỗ Phủ).
Xin chân thành cảm ơn
- Các thầy giáo, cô giáo
- Các em học sinh
Đến tham dự tiết học hôm nay!
Bài học kết thúc